hlavní strana

 

Poskytování právních služeb

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva, zejména pak v právu:

Občanském

- vlastnické a spoluvlastnické vztahy, zástavy a věcná břemena, závazkové vztahy, převody nemovitostí, právní vztahy týkající se bytů a nebytových prostor, náhrada škody a bezdůvodné obohacení, dědictví, sepisování smluv a řešení sporů vyplývajících z občanskoprávních smluv, vymáhání pohledávek.

Obchodním

- právo obchodních společností, bytová družstva, sepisování smluv, řešení sporů vyplývajících ze smluvních závazků, vymáhání pohledávek, podnikání podle živnostenského zákona.

Pracovním

- sepisování pracovních smluv a dohod, problematika zániku pracovního poměru, náhrada škody, řešení problémů vyplývajících z pracovního poměru.

 

Trestním

- obhajoba v trestním řízení v plném rozsahu trestního řádu, sepisování návrhů a stížností mimo obhajobu, zastupování poškozeného v trestním řízení

Úpadkovém

- právní pomoc insolvenčním správcům, právní služby věřitelům a dlužníkům v insolvenčním řízení

Právní služby zahrnují sepisování příslušných podání (žalob, návrhů, vyjádření, stížností, opravných prostředků), zastupování před soudy a orgány státní správy a samosprávy, ústní a písemné konzultace, sepisování smluv, právní rozbory a stanoviska.

Rodinném

- rozvody, výživné, úpravy poměrů k dětem, osvojení, poručenství a opatrovnictví, určování otcovství

 

 
 
Mgr. Lenka Jindrová, advokátka
Klaudiánova 135/1, 29301 Mladá Boleslav
+420 605 213 878
advokatka@lenka-jindrova.cz

© Web4ce s.r.o.2014 | Provozováno na CMS E4E